×

Etický kodex

 

V souladu s podmínkami registrace a etickým kodexem distributorů korporace TianDe a to pokud jde nejen o jeho slova, ale také činy.

DISTRIBUTOR

 • vždy a všude jedná v souladu s podmínkami registrace a Etickým kodexem Distributorů korporace TianDe a to pokud jde nejen o jeho slova, ale také činy.

 • dodržuje jednotnou cenovou politiku.

 • dobře zná produkty korporace a používá je, aby jednal přesvědčivě, když bude tyto produkty doporučovat ostatním.

 • poskytuje úplné a přesné informace o produktech a obchodních aktivitách společností, zdrží se nadsázky a nepřesných prohlášení o účinnosti výrobků a možných příjmech.

 • se zdrží vyvíjení tlaku na potenciální zákazníky a Distributory, respektuje jejich právo na samostatné rozhodování o hodnotě informací a spolupráci se společností.

 • se věnuje podnikání za účelem vytvoření zisku takovým způsobem, aby ti lidé, se kterými Distributor spolupracuje, také mohli vytvářet zisk.

 • zaměří všechny své schopnosti na školení a poskytnutí inspirace těm, jejichž je Sponzorem. Distributor splňuje všechny své povinnosti, k jejichž plnění se zavázal vůči svým Distributorům a zákazníkům.

 • je pozorný a přátelský vůči všem Distributorům bez ohledu na jejich kategorii a na to, zda jsou nebo nejsou členy jeho struktury.

 • je loajální ve vztahu ke kolegům v podnikání (neprovádí přeregistraci Distributorů).

 • se snaží vyřešit veškeré vznikající neshody spravedlivě a porozuměním vůči všem.

 • který je Sponzorem, má morální povinnost zajistit, aby všichni Distributoři v jeho struktuře znali Etický kodex Distributorů korporace TianDe.

 • realizuje svou činnost čestně a je si vědom toho, že jeho chování, slova a činy mohou mít různé následky
Váš košík