×

Etický kodex

V souladu s podmínkami registrace a etickým kodexem distributorů korporace TianDe a to pokud jde nejen o jeho slova, ale také činy.

DISTRIBUTOR

 • vždy a všude jedná v souladu s podmínkami registrace a Etickým kodexem Distributorů korporace TianDe a to pokud jde nejen o jeho slova, ale také činy.
 • dodržuje jednotnou cenovou politiku.
 • dobře zná produkty korporace a používá je, aby jednal přesvědčivě, když bude tyto produkty doporučovat ostatním.
 • poskytuje úplné a přesné informace o produktech a obchodních aktivitách společností, zdrží se nadsázky a nepřesných prohlášení o účinnosti výrobků a možných příjmech.
 • se zdrží vyvíjení tlaku na potenciální zákazníky a Distributory, respektuje jejich právo na samostatné rozhodování o hodnotě informací a spolupráci se společností.
 • se věnuje podnikání za účelem vytvoření zisku takovým způsobem, aby ti lidé, se kterými Distributor spolupracuje, také mohli vytvářet zisk.
 • zaměří všechny své schopnosti na školení a poskytnutí inspirace těm, jejichž je Sponzorem. Distributor splňuje všechny své povinnosti, k jejichž plnění se zavázal vůči svým Distributorům a zákazníkům.
 • je pozorný a přátelský vůči všem Distributorům bez ohledu na jejich kategorii a na to, zda jsou nebo nejsou členy jeho struktury.
 • se snaží vyřešit veškeré vznikající neshody spravedlivě a porozuměním vůči všem.
 • který je Sponzorem, má morální povinnost zajistit, aby všichni Distributoři v jeho struktuře znali Etický kodex Distributorů korporace TianDe
 • realizuje svou činnost čestně a je si vědom toho, že jeho chování, slova a činy mohou mít různé následky

   


Váš košík